7. Degazācijas kontrole vakuuma putināšanas procesa laikā ar mērķi iegūt augstas kvalitātes neatstarojošus pārklājumus uz plakanām plastikāta pamatnēm.

Pētījuma gaitā ir plānots konceptuāli izpētīt dažādus paņēmienus degazācijas mazināšanai no plastikāta pamatnēm un pārklāšanas procesa kontrolei, lai iegūtu augstas kvalitātes neatstarojošs pārklājums uz plastikāta virsmas. Projektā tiks pētītas plastikāta pirmsapstrādes iespējas, meklēti piemērotākie pārklāšanas procesa kontroles mehānismi, kā arī izstrādātas kvalitātes kontroles metodes neatstarojošiem pārklājumiem uz plastikāta virsmas.

Īstenotājs: GroGlass, SIA

 

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē 14.01.2019.