1. Kontrolētās enzimātiskās hidrolīzes procesa uzlabošanas izpēte augstvērtīgu sūkalu un piena proteīnu hidrolizātu iegūšanai

 

Izpētīt iespēju uzlabot tehnoloģiju piena un sūkalu proteīnu kontrolētai enzimātiskai hidrolīzei ar mērķi iegūt definētus peptīdu produktus ar vēlamajām īpašībām (peptīda ķēdes garums, garšas īpašības). Izpētīt iespēju optimizēt piena un sūkalu proteīnu hidrolīzes procesu tehniskos risinājumus un procesa vadības algoritmus. Vēlamais rezultāts – tiks iegūta uzlabota tehnoloģija (piemeklēti atbilstošākie fermentu preparāti, izpētīti un uzlaboti hidrolīzes parametri) piena un sūkalu proteīnu hidrolīzei, tādejādi iegūstot produktus ar augstāku pievienoto vērtību. Tehnoloģija tiks pielāgota un validēta reālam rūpnieciskam procesam bioreaktoru pilot iekārtās. Pētījumi sadalās kā rūpnieciskais pētījums (67,43 %) un eksperimentālā izstrādne (32.57 %).

 

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, IZVIRZĪTIE MĒRĶI IR SASNIEGTI.

Īstenotāji: Baltic Dairy Board, SIA; Biotehniskais centrs, AS