5. Matemātiskā modeļa izstrāde monoklonālo antivielu AEŠH metodes automātiskai izstrādei un raksturošanai

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, IZVIRZĪTIE MĒRĶI IR SASNIEGTI.

Projekta mērķis ir izstrādāt matemātisku modeli monoklonālo antivielu uzvedībai hromatogrāfiskos apstākļos uz kā bāzes izstrādāt komerciālu programmnodrošinājumu, kurš kontrolēs AEŠH instrumentu un ļaus automātiski veikt optimālu apstākļu piemeklēšanu mAb maisījumu atdalīšanai.

Īstenotājs: ChromSword, SIA

 

Pētījuma rezultāti prezentēti un apstiprināti padomes sēdē.