Veidlapas programmai 1.2.1.2.

(Zaļi produkti)

1.2.1.2.-Pētniecības projekta apraksts forma VMKC-ZAĻI PR1212_Uzņēmuma nosaukums

Tāme un aktivitāšu grafiks 1.2.1.2.- (tiks pievienota veidlapa)

VMKC_projekta-darbibas-plans_Zaļi produkti1212

VMKC projektu vērtēšanas kritēriji(Zaļie pr.1212)

 

Veidlapas programmai 2.2.1.3.

(Digitāli produkti)

Pētniecības projekta apraksts 2.2.1.3.-Pētniecības projekta apraksts forma VMKC-DIGITĀLI PR 2213_Uzņēmuma nosaukums

Tāme un aktivitāšu grafiks 2.2.1.3.-(veidlapa  tiks pievienota)

VMKC_projekta-darbibas-plans_Digitalizācija

VMKC projektu vērtēšanas kritēriji_digitalizācija

Veidlapas programmai 5.1.1.2. (2.AF kārta).

(Jauni produkti 2)

Pētniecības projekta apraksts Pētniecības projekta apraksts forma VMKC-JAUNI PRODUKTI 5112_Uzņēmuma nosaukums

Tāme un aktivitāšu grafiks 5.1.1.2. (otrā kārta)- (veidlapa tiks pievienota)

VMKC_projekta-darbibas-plans_jauni produkti (3)

VMKC projektu vērtēšanas kritēriji (3)

AF 1. kārtas veidlapas

PĒTNIECĪBAS PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPU IESPĒJAMS LEJUPIELĀDĒT TE:

 

Petniecibas_projekta_apraksts-2024 red_Uznemums

(Informācija atjaunota 12.04.2024.)

PĒTNIECĪBAS PROJEKTA TĀMES UN AKTIVITĀŠU GRAFIKA VEIDLAPA PIEEJAMA ŠEIT:

Pētniecības projekta tāmes un aktivitāšu grafika veidlapa

 

(informācija atjaunota 12.04.2024.

Prezentācijas veidne pieteikuma prezentēšanai  Projektu atleses Padomē:

Prezentacijas-FORMA-_VMKC-pieteicejiem 2024 red_Uzņēmums

(informācija atjaunota 12.04.2024.)

Kompetences centra stratēģija ir pieejama šeit

Publicitātes vadlīnijas pieejamas – https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1

Par plakātiem ir apraksts sākot ar 51. lapu – https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/esfondu_af_kom_vadlinijas.pdf
21. lapā noteikts, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalsta gadījumā finansējuma saņēmējiem ir jāapliecina Atveseļošanas fonda saņemtais atbalsts. Šajā jomā svarīgs elements ir ES emblēma kopā ar paziņojumu “Finansē Eiropas Savienība”, kā arī atbilstoši Atveseļošanas fonda īpašajam regulējumam – paziņojumu “NextGenerationEU”. Arī Atveseļošanas fonda gadījumā papildus jāizmanto NAP logo. Abi logo ir jānorāda visos drukātajos un digitālajos produktos, tīmekļa vietnēs, sociālo tīklu kanālos un citos saziņas produktos.

lvLatvian