PAR PROJEKTU

Informāciju par ATVESEĻOŠANĀS FONDA ietvaros finansētiem projektiem skatīt sadaļā “Atveseļošanās fonda projekti”

 

4.kārta

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/007

Sadarbības iestāde: CFLA; līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/007 noslēgts 2019.gada 23.aprīlī.

Finansējuma saņēmējs: SIA “VMKC” (LV40203178384)

Projekta mērķis:
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs (SIA “VMKC”, turpmāk – Kompetences centrs) aptver trīs zinātniskos virzienus – viedos materiālus, biotehnoloģiju un vidi. Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakšjomā – “Viedie materiāli”.

Kompetences centra darbības rezultātā plānots atbalstīt vismaz 13 pētniecības projektus, vismaz 9 komersantus, kas turpmāk ieviesīs ražošanā jaunus produktus vai tehnoloģijas.
Projekta kopējās pētījumu izmaksas pārsniedz 7 miljonus eiro, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms – 4 708 111.50 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.decembrim.

Īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2022.gada 30. jūnijam.

 

2.kārta

Projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/005.

Vairāk informācijas šeit:

∙ VMTKC projektu kopsavilkums 2018

∙ Pētniecības projektu īstenošanas progresa pārskats

Pētījumi tika īstenoti projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros.
Kompetences centra mērķis bija atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību,
kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tika īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakšjomā – “Viedie materiāli”.

Projekts tika īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastādīja 3 206 250 EUR.

Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs aptver trīs zinātniskus virzienus:

VIEDIE MATERIĀLI

Maina savas īpašības atkarībā no ārējās vides stimuliem. Šeit ietilpst viedie materiāli un pārklājumi, kā arī nanomateriāli un nanotehnoloģijas. Viedo materiālu pielietojums ir plašs un sedz vairākas ekonomikas nozares.

BIOTEHNOLOĢIJA

Bioloģijas un tehnikas nozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas (piemēram, mikroorganismus), lai ražotu bioloģiski nozīmīgas vielas. Šajā virzienā tiek plaši izmantoti fermentācijas procesi un dzīvi organismi. Viena no svarīgām jomām ir bioenerģijas ražošana, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu tēmu.

VIEDĀS VIDES TEHNOLOĢIJAS

Ietver jomas, kas saskaras ar vides piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

SAZINIES AR MUMS

+371 27807882