PAR PROJEKTU

Projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/005.

Vairāk informācijas šeit:

∙ VMTKC projektu kopsavilkums 2018

∙ Pētniecības projektu īstenošanas progresa pārskats

Pētījumi tiek īstenoti projekta Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros.
Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību,
kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakšjomā – “Viedie materiāli”.

Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs aptver trīs zinātniskus virzienus:

VIEDIE MATERIĀLI

Maina savas īpašības atkarībā no ārējās vides stimuliem. Šeit ietilpst viedie materiāli un pārklājumi, kā arī nanomateriāli un nanotehnoloģijas. Viedo materiālu pielietojums ir plašs un sedz vairākas ekonomikas nozares.

BIOTEHNOLOĢIJA

Bioloģijas un tehnikas nozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas (piemēram, mikroorganismus), lai ražotu bioloģiski nozīmīgas vielas. Šajā virzienā tiek plaši izmantoti fermentācijas procesi un dzīvi organismi. Viena no svarīgām jomām ir bioenerģijas ražošana, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu tēmu.

VIEDĀS VIDES TEHNOLOĢIJAS

Ietver jomas, kas saskaras ar vides piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

SAZINIES AR MUMS

+371 27807882