4. Laboratorijas un pilota mēroga bioreaktoru sterilitātes un siltumapmaiņas nosacījumu izpēte, ievērojot labas ražošanas prakses principus

Iepriekšējās Kompetences centra programmas ietvaros, tika izveidota jauna veida magnētiskā piedziņa bioreaktoriem un par to tika saņemts patents (Nr. LV14935 „Ierīce mikroorganismu kultūras samaisīšanai”). Dotā projekta mērķis ir izpētīt jauna veida magnētiskās piedziņas sterilitātes un masas apmaiņas nodrošināšanas nosacījumus dažādos pielietošanas mērogos. Sterilitātes nosacījumu apliecinājuma pētījumi, nodrošinās šāda veida piedziņas būtisku plašāku pielietojumu dažādos biotehnoloģiskajos un citos procesos ar augstām sterilitātes prasībām. Savukārt, masas apmaiņas nosacījumu izpēte, dos iespēju izveidot piedziņas mērogošanas likumsakarības, kas nodrošinās tās izmantošanas iespējas rūpnieciskā mērogā. Balstoties uz izpētes rezultātiem, tiks atbilstoši pilnveidota jauna veida magnētiskā piedziņa, kas neapšaubāmi veicinās A/S Biotehniskais centrs konkurētspēju. Pēc šāda veida magnētiskām piedziņām ir pieprasījums, jo šobrīd ir maz sterilu maisīšanas risinājumu piedāvājumu un tie pagaidām vēl nespēj nodrošināt daudzas raksturīgas pielietošanas prasības.

Īstenotājs: Biotehniskais centrs, AS

 

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē 14.01.2019.