3. Mikroorganismu kultivācijas iespēju pētījums balstoties uz personālo bioreaktoru reversīvās samaisīšanas tehnoloģiju

Izpētīt reversīvās samaisīšanas tehnoloģijas pilnveidošanas iespējas, lai iegūtu pilnīgāku neinvazīvas detekcijas sistēmu, t.i. pievienojot papildus mērāmos parametrus piem. O2 un pH, kā arī gēnu ekspresijas mērīšanas moduli. Ar potenciālu nākotnē to visu izveidot kā robotizētu daudzkanālu paralēlās kultivācijas reaktoru. rūpnieciskais pētījums = 30 % eksperimentālā izstrādne = 70 %

Īstenotājs: Biosan, SIABiotehniskais centrs, AS

 

Pētījuma īstenošana ir noslēgusies. Plānotie mērķi ir sasniegti.

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē 14.01.2019.

lvLatvian