6. Nolietoto riepu solvatācijas rezultātā iegūto materiālu īpašību izpēte un prognozējama vadība vajadzīgā produkta ieguvei

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, IZVIRZĪTIE MĒRĶI IR SASNIEGTI.

Iepriekšējā periodā VBBKC programmas ietvaros veiktais pētījums parādīja kontrolējamas riepu solvatācijas iespēju mikroviļņu reaktorā. Iegūtas pamat sakarības, kas raksturo mikroviļņu iedarbību un raksturotas pamatīpašības jaunajiem šķidrajiem un cietajiem materiāliem. Paredzēts iegūt iespēju prognozējami vadīt procesu, lai iegūtu materiālus (bitumu, šķidrās degvielas un kurināmo, tehnisko ogli un citus) ar definētām vajadzīgām īpašībām.

 

Pētījuma īstenotājs: Eko osta, SIA