31. Plāno kārtiņu pārklājumu uz pulvera materiāliem tehnoloģiskā procesa parametru izpēte un tehnisko risinājumu izstrāde, lai nodrošinātu vispusīgu un vienmērīgu pārklājumu iegūšanu

Plāno kārtiņu pārklājumu uz pulvera materiāliem tehnoloģiskā procesa parametru izpēte, lai nodrošinātu vispusīgus un vienmērīgus pārklājumus un atbilstoša pārklājuma tehnoloģiskā procesa izstrāde. Projekta rezultātā tiks izpētīts pulvera materiālu pārklājumu tehnoloģiskais process, noteikti svarīgākie tehnoloģiskā procesa parametri un konstruktīvie risinājumi, kas ietekmē pulvera materiālu pārklājumu kvalitāti, lai nodrošinātu vispusīga un vienmērīga pulvera materiālu pārklājuma prototipa iegūšanu.

Īstenotājs: Sidrabe Vacuum SIA

 

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē 14.01.2019.