29. Pārklājumu tehnoloģiskā procesa parametru izpēte, lai nodrošinātu kvalitatīvus litija pārklājumus un litija pārklājumu materiāla prototipa iegūšana

Pārklājumu tehnoloģiskā procesa parametru izpēte, lai nodrošinātu kvalitatīvus litija pārklājumus un atbilstoša pārklājuma tehnoloģiskā procesa izstrāde. Projekta rezultātā tiks izpētīts litija pārklājumu tehnoloģiskais process, noteikti svarīgākie tehnoloģiskā procesa parametri un konstruktīvie risinājumi, kas ietekmē litija pārklājumu kvalitāti. Tiks izstrādāts pilot-iekārtas siltuma intensīvās pārvades funkcionālais mezgls, ar kuru ir plānots nodrošināt kvalitatīva un industrijas prasībām atbilstoša litija pārklājuma materiāla prototipa iegūšanu.

Īstenotājs: APP Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūts
Īstenotājs: SIDRABE, AS

 

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē 14.01.2019.