28. Skujās esošo aktīvo vielu frakciju t.i. provitamīnu pastas, Silbiola un poliprenolu mikroemulsiju iestrāde kosmētikas līdzekļu formulācijās

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, IZVIRZĪTIE MĒRĶI IR SASNIEGTI.

Uzņēmums vēlas piedāvāt dabīgus, no skujām iegūtu aktīvo vielu saturošus mikroemulsiju gēlu un krēmu formulējumus ar multifunkcionālu iedarbību. Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju jaunu kosmētisko līdzekļu: provitamīnu pastas, Silbiola un poliprenolu saturošu mikroemulsiju gēlu un krēmu ieguvei, kā arī raksturot iegūto produktu prototipu fizikāli-ķīmiskās īpašības un efektivitāti “in vivo”. Pētniecības projekta rezultāti tiks izmantoti, lai sagatavotu kosmētisko līdzekļu lietas A un B daļu, atbilstoši EK Nr.1223/2009 un MK noteikumu Nr.354 prasībām, kas nepieciešams, lai produktus reģistrētu kosmētisko produktu notifikācijas portālā (CPNP) un laistu tirgū Eiropā.

Īstenotājs: BIOLAT, AS

 

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē.