26. Protēžu drukāšanai pielāgots eksperimentāls 3D printeris ar integrētu programmnodrošinājumu

Projekta plānotais rezultāts būs izstrādāts un testēts protēžu drukāšanai pielāgots eksperimentāls 3D printeris ar integrētu programmnodrošinājumu, kas izstrādāts atbilstoši projekta īstenošanas laikā definētajām prasībām, nodrošinot produkta izstrādes atbilstību TRL7

Īstenotāji: Baltic 3D.EU, SIA; Custom3D Tech, SIA; Ventspils augstskola

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē 14.01.2019.