24. Vērpjošu un rotējošu viļņu enerģijas pārveidošanas iekārtu darbības pētniecība

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, IZVIRZĪTIE MĒRĶI IR SASNIEGTI.

Projekta mērķis ir veikt efektīva viļņu enerģijas uztvērēja/pārveidotāja izpēti, izstrādājot optimālu propelleru spārnu formas (novēršot efektivitāti samazinošo turbulences ietekmi), nodrošinot iegūstamās enerģijas paaugstinātu efektivitātes koeficientu.

Īstenotājs: SensoTech, SIA

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē.