23. Materiāla, sprauslas un pievada formas ietekmes izpēte uz strūklas spiedienu dažādos attālumos no objekta, medicīniskajiem un tehniskajiem pielietojumiem.

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, IZVIRZĪTIE MĒRĶI IR SASNIEGTI.

Speciālas formas sprausla no piemērota materiāla un atbilstošs pievads var nodrošināt nepieciešamo strūklas spiedienu uz objektu paredzamajā attālumā no darba virsmas ar ievērojamiem materiālo resursu ietaupījumiem, radot apstākļus dažādiem pielietojumiem (hidrokinetiskās iekārtas, speciālas dušas, ugunsdzēšanas hidranti, virsmu mazgāšana un citi). Pētījumā tiks veikti šāda veida sprauslu aprēķini, spiedienu un pretestību mērījumi un eksperimentāla modeļa izveide. Tas viss tuvinās dažādu iekārtu izveidi un komercializāciju.

Īstenotājs: Virsma, SIA

 

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē.

lvLatvian