21. Stikla pakešu malu blīvējuma kompozītmateriāla sastāva izveide un pielāgošana ekspluatācijai agresīvā klimatisko faktoru vidē ar augstu adhezīvās un kohezīvās saites noturību pēc ilgstošas UV, termālās un hidrolītiskās ekspozīcijas

Stikla pakešu malu blīvējuma kompozītmateriāla sastāva izveide un pielāgošana ekspluatācijai atbilstoši prEN 1279 : 2016 redakcijai un līdzvērtīgu standartu prasībām, kas nodrošina izstrādājumam zemu termālās enerģijas emisiju līmeni. Hermetizējošā sastāva izveidē nepieciešams sintezēt piemērotu polimēru sistēmu ar hidrofobiem virknes elementiem un augstu noturību UV starojumā. Polimēra matrica jāintegrē heterogēnā komponentu sistēmā, kuru iespējams lietot ar industriālām iestrādes līnijām automatizētā režīmā. Stikla pakešu hermētiķa komponentiem pēc to samaisīšanas jānodrošina piemērotas plūstamības īpašības atbilstoši iestrādes iekārtas prasībām. Pēc hermetizējošā sastāva sacietēšanas jāveic identifikācijas un ilgmūžības pārbaudes vecināšanas kamerās atbilstoši prEN 1279 vai citām līdzvērtīgām prasībām.

Īstenotājs: TENACHEM, SIA

 

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē 14.01.2019.

lvLatvian