9.Vakuuma putināšanas procesa iestatīšanas laika un automatizācijas uzlabošana ar mērķi iegūt augstas kvalitātes neatstarojošos pārklājumus

Pētījuma gaitā ir plānots, pirmkārt, konceptuāli izpētīt iespējas uzlabot atsevišķus vakuuma pārklāšanas iekārtas moduļus, lai optimizētu ražošanas parametru stabilizēšanās laiku, un uzlabotu kopējo sistēmas stabilitāti. Otrkārt, izpētes rezultātā iegūtās zināšanas plānots integrēt ražošanas iekārtā, ar mērķi iegūt robustu, vienkāršu un automatizētu procesa iestatīšanas sistēmu, kas samazina cilvēciskā faktora ietekmi uz iestatīšanas laiku.

Īstenotājs: GroGlass, SIA

 

Pētījuma īstenošana ir noslģusies. Rezultāti izskatīti un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē.

lvLatvian