20. Tehnoloģijas izstrāde bioloģiski aktīvo vielu iestrādei fosfolipīdu liposomās.

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, IZVIRZĪTIE MĒRĶI IR SASNIEGTI.

Izmantojot nanotehnoloģiju metodes, projekta mērķis ir izstrādāt jaunu produkta veidu – aktīvo vielu liposomā jeb slēgtajā fosfolipīdu dubultslāņa sistēmā, kas ir viens no aktīvo zāļu vielu piegādes veidiem. Liposomās atkarībā no to pielietojuma mērķa iespējams iestrādāt gan vairāku dažādu aktīvo vielu kombinācijas, gan, piemēram, nukleīnskābju polimērus. Mūsu pētījuma gaitā liposomās paredzēts iestrādāt bioloģiski aktīvas vielas no izoprēnspirtu klases, kas, balstoties uz iepriekšējo pētījumu datiem, uzrāda ārstnieciskas īpašības.

Īstenotājs: SilvExpo, SIA
Īstenotājs: BIOLAT, AS

 

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē.