17. Devulkanizatora NDG sastāva uzlabošana ar jaunu aktīvo komponenšu palīdzību, izmantojot nanotehnoloģiju

PĒTĪJUMA ĪSTENOŠANA IR PĀRTRAUKTA, STARPPOSMA REZULTĀTI SASNIEGTI

Izstrādāt jaunus devulkanizatora sastāvus uz nanomateriālu bāzes, izmantojamus otrreizējai gumijas pārstrādei.

Īstenotājs: Rubber Products, SIA

lvLatvian