16. Graudaugu salmu izmantošana eksportspējīgu produktu ražošanai, izmantojot viedās pārstrādes tehnoloģijas

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES, IZVIRZĪTIE MĒRĶI IR SASNIEGTI.

Pētījuma mērķis: Latvijā audzēto graudaugu salmu ķīmiskā un bioloģiski aktīvo vielu sastāva analīze, lai: noteiktu bioloģiski aktīvo vielu ietekmi uz ūdenstilpnēs sastopamo aļģu vairošanos; iegūtu zināšanas par Latvijā audzēto graudaugu salmu kutikulārā vaska kvalitatīvo un kvantitatīvo satura salmos, tā bioķīmiskajām un fizikālajām īpašībām; Vēlamais rezultāts: Izstrādāts jauns produkts un pielietojamā tehnoloģija Latvijā audzētu graudaugu salmu pārstrādei: Ekstrakta iegūšanai aļģu augšanas ierobežošanai, kas būtu pielietojams ūdenstilpņu uzturēšanai, aizstājot ķīmiskos produktus; Kutikulārā vaska iegūšanai pielietojumam kosmētikas, pārtikas nozarēs un sveču izgatavošanai, aizstājot sintētisko vasku ar videi draudzīgāku, būtiski nepalielinot izmaksas.

Īstenotājs: Rovests, SIA

 

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē

lvLatvian