13. Inovatīva daļēji saliekamās (“semi-precast”) dzelzsbetona pārseguma plātņu sistēmas izstrāde un ieviešana praksē

Pētījuma mērķis ir pārbaudīt pilnizmēra laboratorijas pētījumos SIA “Primekss” inženieru izstrādāto konceptu, ka FILIGRAN daļēji saliekamā (“semi-precast”) starpstāvu pārsegumu ierīkošanas sistēma var tikt padarīta vēl tehniski un ekonomiski efektīvāka, ja būvlaukumā ierīkojamais augšējais slānis tiek aizstāts ar īpašu ķīmiski uzspriegtu škiedrbetonu. Paredzēts arī izstrādāt aprēķina metodiku, kas piemērota jaunajam starpstāvu pārseguma konstrukcijas veidam.

Īstenotājs: Primekss, SIA

 

Rezultāti prezentēti  un apstiprināti projekta uzraudzības padomes sēdē 14.01.2019.

Par veiktajiem pētījumiem pieejamas publikācijas:

Method development to evaluate steel fiber performance in concrete with expansive additives under restrained hardening conditions: preliminary results

Steel fibre performance in concrete with expansive additives under restrained hardening conditions

Structural design and experimental verification of a structural flooring system optimized for reduced deflections and a rapid construction process.