Pētījuma mērķis ir izstrādāt paliekošo veidņu izgatavošanas un izmantošanas tehnoloģiju saliekamā dzelzsbetona elementiem. Paliekošo veidņu sistēmas izmantošana ļautu ievērojami optimizēt dzelzsbetona elementu (īpaši fasāžu sienu un starpsienu) ražošanas procesu, kā arī paaugstinātu dzelzsbetona elementu kvalitātes un apdares līmeni.

Pētījuma īstenotājs:  Dzelzsbetons MB SIA 42103029801

Sākuma – beigu datums:

Starpnozaru pētījums:Nē

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Jā

Finansējums EUR 160000

ERAF EUR 88012.25

lvLatvian