Ieviešot jaunus, inovatīvus tehnoloģiskos procesus tiek pētītas funkcionālo plāno kārtiņu pasivēšanas metodes. Mērķis ir palielināt esošo un jaunu produktu izturību, ļaujot papīra un plēves starplikas materiāla vietā izmantot pūderi pārklāta stikla uzglabāšanas un transportēšanas laikā.
ĪSTENOTĀJS: GroGlass SIA
Periods: 01.09.2021.- 30.06.2022.
Attiecināmās izmaksas/ ERAF (EUR): 197950.00/79650.00