Ieviešot jaunus, inovatīvus tehnoloģiskos procesu tiek pētīta funkcionālo plāno kārtiņu iegūšanas iespējas un integrācija nākamās paaudzes neatstarojošos un energoefektīvos produktos rūpnieciskā vidē.

Īstenotājs: Groglass SIA

Īstenošanas periods:  01.06.2021.- 30.06.2022.

Attiecināmās izmaksas/ ERAF (EUR): 305460.00/161286.00