Plānots pētīt augu un organiskās izcelsmes vielu funkcionalitāti un efektivitāti, veikt kairinājuma novērtēšanu, lai jaunizpētītās vielas iestrādātu jaunos, augstas kvalitātes vegānas, dabiskas dekoratīvās kosmētikas produktos, kas pēc kvalitātes rādītājiem (piem., noturība, tekstūra, pigmentācija) spētu konkurēt ar sintētiskās kosmētikas alternatīvām. Kā arī apgūt dekoratīvās kosmētikas tehnoloģiskos procesus un izstrādāt tehnoloģisko procesu shēmas ar augstu ražošanas efektivitāti. Pētījumā plānots arī izpētīt augu izcelsmes vielu funkcionālās īpašības bioplastmasas iepakojumos; to mijiedarbību/ saderību ar uzņēmuma produktos izmantojamām vielām.

Pētījuma īstenotājs:  MADARA Cosmetics AS (  40003844254)

Sākuma – beigu datums: 01.03.2019.-30.09.2020.

Starpnozaru pētījums: Jā

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR 299170

ERAF EUR 151794.50