Tā kā zinātniskajā sabiedrībā parādās aizvien jauni atklājumi par vakuuma un ķīmisko tehnoloģisko procesu iespējām funkcionālo plāno kārtiņu iegūšanai, pētniecības projekta gaitā tiks pētītas šo tehnoloģisko procesu savietojamība ar liela izmēra substrāta pārklāšanu rūpnieciskā vidē.

Pētījuma īstenotājs:  GroGlass SIA  (40003710276)

(https://www.groglass.com/news/parakstits-ligums-par-petniecibas-projekta-istenosanu/)

Sākuma – beigu datums: 01.03.2019.-30.11.2020.

Starpnozaru pētījums:Nē

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR 1262960

ERAF EUR 640275

lvLatvian