Izpētīt tirgū plaši pielietojamo aktīvo farmacētisko vielu (AFV) hromatografisko uzvedību ar mērķi izveidot to uzvedības progonzēšanas rīku, kas palīdzēs farmācijas uzņēmumiem uz izpētīto AFV pamata ātrāk izstrādāt metodes zāļu kvalitātes kontroles pārbaudei.

Pētījuma īstenotājs:  ChromSword SIA ( 50003720721)

Sākuma – beigu datums: 01.03.2019.-30.09.2020.

Starpnozaru pētījums:Nē

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR 221300.00

ERAF EUR 138185.00