Projekta ietvaros ir plānots mērogot laboratorijas pētījumu rezultātus, lai pārbaudītu un uzlabotu poliolu ECO-POL ražošanas tehnoloģiskos aspektus, izstrādājot poliolu eksperimentālo ķīmiskās sintēzes reaktoru ar ražošanas apjomu 2,6 tonnas diennaktī. Tehnoloģijas sekmīgu testu gadījumā, projekta noslēgumā tiks sasniegts TRL 7 līmenis.

 

Pētījuma īstenotājs: SIA “Polylabs” (40103787761 )

Sākuma – beigu datums: 01.10.2020.-30.09.2021

Starpnozaru pētījums: Jā

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR 152 981.00

ERAF EUR 68 841.45