Pētniecības projekta ietvaros projekta iesniedzējs AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS” ir paredzējis izvērst starpnozaru sadarbību, iesaistot speciālistus no tādām nozarēm kā “Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas”, “Fizika un astronomija” un “Medicīniskās biotehnoloģijas”, lai izstrādātu laktāta optiskā sensora prototipu, kas paredzēts laktāta koncentrācijas noteikšanai un monitorēšanai bioreaktoru sistēmās.
Pētniecības projekta rezultātā tiks izstrādāta tehnoloģija – laktāta optiskā sensora prototips, kas būs validēts reālā darbības vidē (TRL7).
Pētniecības projekta ietvaros paredzētas gan rūpnieciskā pētījuma, gan eksperimentālās izstrādes aktivitātes.

 

Pētījuma īstenotājs: AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS” (40003946311)

Sākuma – beigu datums: 01.11.2020.- 30.06.2022.

Starpnozaru pētījums: Jā

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Jā

Finansējums EUR 232 976.00

ERAF EUR 173 308.80