Projekta mērķis ir veikt pētījumus, lai optimizētu UV staros cietējošo pigmentēto un tīro pārklājumu sastāvus, lai iegūtu pārklājumus, kuriem būtu samazināts ādas kairinājuma risks.
Projekta uzdevumi ir:
1. Iegūt UV starojumā cietējošu nagu pārklājumu virsējo kompozīciju bez skābekļa inhibīcijas slāņa.
2. Iegūt UV starojumā cietējošu pigmentētu nagu pārklājumu kompozīcijas bez skābekļa inhibīcijas slāņa.
3. Iegūt UV starojumā cietējošas nagu pārklājumu kompozīcijas ar samazinātu ādas kairinājuma risku, izvēloties mazāk kairinošus monomērus un maksimāli samazināt esošo monomēru koncentrāciju.
4. Izstrādāt jauno UV cietējošo nagu pārklājumu kompozīciju ražošanas tehnoloģijas.

 

Pētījuma īstenotājs: SIA “Kinetics Nail Systems” (40103297500 )

Sākuma – beigu datums: 01.07.2021. – 30.06.2022

Starpnozaru pētījums: Jā

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Jā

Finansējums EUR 209 600.00

ERAF EUR 143 787.50