SIA Baltic3d.EU pētniecības projekta ietvaros paredzēts izstrādāt 3D printējamu 5 lidaparāta interjera detaļu rasējumus, kas būtu gatavi sertifikācijai atbilstoši EASA (Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra) prasībām. Plānotā rezultāta sasniegšanai paredzēts izgatavot testa paraugus no avio industrijas prasībām atbilstoša 3D printēšanas materiāla, lai veiktu testus un noteiktu printēšanas parametrus, kas nodrošina 3D printētas detaļas atbilstību Eiropas Savienības civilās aviācijas drošības prasībām. Testu rezultātā tiks iegūti dati, kas ļaus izstrādāt lidaparātu interjera detaļu rasējumus, kuru parametri ir atbilstoši pozitīvu testu sasniegušiem 3D printēšanas matriāla testa paraugu parametriem. Pētījuma rezultātus paredzēts publicēt vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science, SCOPUS, ERIH (A vai B) ScienceDirect vai Elsevier datubāzēs.

Pētījuma īstenotājs: SIA “Baltic 3D.EU” (42103066210)

Sākuma – beigu datums: 01.11.2019.- 31.10.2021.

Starpnozaru pētījums:nē

Efektīva sadarbība:nē

Publikācijas: jā

Finansējums EUR 240208

ERAF EUR 179646

lvLatvian