Izstrādāt augstas efektivitātes un zemas kairināmības saules aizsardzības formulas izpētot jaunu organisku vielu, augu vielu un koservantu funkcionālās un vizuālās īpašības. Papildus efektivitātei tiks pētīta arī organisko un augu vielu kairināmības risks un tā mazināšanas iespējas. Tiks izstrādātas arī jaunas tehnoloģisko procesu shēmas energoefektīvai produktu ieviešanai ražošanā.

 

Pētījuma īstenotājs:  AS MADARA Cosmetics (40003844254)

Sākuma – beigu datums: 01.11.2019. -31.10.2020.

Starpnozaru pētījums: Nē

Efektīva sadarbība:nē

Publikācijas: nē

Finansējums EUR: 99920

ERAF EUR: 49252