Projekta mērķis ir veikt starpnozaru rūpniecisko pētījumu un ekperimentālo izstrādi, lai izstrādātu ekonomiski izdevīgu, ar robotizētu slaukšanas iekārtu integrētu automatizētu bioloģiski aktīvu proteīnu laktoferīna un laktperoksidāzes izdalīšanas no pirmpiena sistēmu, kas bāzēta uz preparatīvās hromatogrāfijas principa un ir paredzēta izmantošanai uz vietas piena ražošanas fermās. Vēlamais projekta rezultāts ir izstrādāts iekārtas prototips un tehnoloģijas apraksts automatizētai paaugstinātas vērtības produktu – laktoferīna un laktpoeroksidāzes izdalīšanai no pirmpiena.

Pētījuma īstenotājs:  SIA “Pro Ceva” (40103262284  )

Sākuma – beigu datums:

Starpnozaru pētījums: Jā

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Jā

Finansējums EUR 158563

ERAF EUR 118922.20

lvLatvian