Ar biotehnoloģijas metodēm ražotie produkti parasti ir ar augstu pievienoto vērtību. Līdz ar to būtiski ir palielināt bioreaktoru efektivitāti, lai varētu sasniegt pēc iespējas augstākus fermentācijas procesu produktivitātes rādītājus. Bioreaktoru efektivitāti var raksturot ar masas apmaiņas rādītājiem. Masas apmaiņa ir atkarīga no vairākiem faktoriem vienlaicīgi, pie tam svarīgi ir nodrošināt, lai procesa tehnoloģiskie parametri neiziet ārpus noteiktām robežām pat uz relatīvi īsu brīdi, jo tad vairs var neizdoties sasniegt optimālu procesa efektivitāti. Ņemot vērā, ka biotehnoloģiskie produkti ir ar relatīvi augsto pievienoto vērtību, svarīgi ir veikt masas apmaiņas ietekmes nosacījumu izpēti. Balstoties uz šādi iegūtiem pētījumu rezultātiem, varēs pilnveidot bioreaktoru konstrukcijas un procesa vadības iespējas, kas dos būtisku labumu lietotājam. Savukārt, A/S “Biotehniskais centrs” kā bioreaktoru ražotājs, palielinās savu konkurētspēju.

Pētījuma īstenotājs:  Biotehniskais centrs, AS (40003280438)

Sākuma – beigu datums: 01.06.2019.-31.05.2021.

Starpnozaru pētījums:Nē

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Jā

Finansējums EUR 141300

ERAF EUR 105860