Stikla pakešu malu blīvējuma sastāva izveide ar optimizētām izejmateriālu kompozīcijām, ekspluatācijai atbilstoši prEN 1279:2018 redakcijai un līdzvērtīgu standartu prasībām, kas nodrošina izstrādājumam zemu termālās enerģijas emisiju līmeni. Hermetizējošā sastāva izveidē nepieciešams pielāgot savietojamu polimēru matricu ar daļēji iekļautu sēru vai citu funkcionālo elementu saturošu ķēdes pagarinātāju aģentiem. Polimēra matrica jāintegrē heterogēnā komponentu sistēmā, kuru iespējams lietot ar industriālām iestrādes līnijām automatizētā režīmā. Stikla pakešu hermētiķa komponentiem pēc to samaisīšanas jānodrošina piemērotas plūstamības īpašības atbilstoši iestrādes iekārtas pasībām. Pēc hermetizējošā sastāva sacietēšanas jāveic identifikācijas un ilgmūžības pārbaudes vecināšanas kamerās atbilstoši prEN 1279 vai citām līdzvērtīgām prasībām. Izveidotajam sastāvam jānodrošina savietojamība ar citiem stikla paketi veidojošiem elementiem un to sastāvdaļām.

Pētījuma īstenotājs:  Tenachem SIA (48503013815)

Sākuma – beigu datums: 01.01.2020.-30.06.2021.

Starpnozaru pētījums:Nē

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR225000

ERAF EUR 86445

lvLatvian