PrīmXComposite betons ir inovatīvs betona materiāls ar augstu daudzumu īpaša dispersā tērauda stiegrojuma, ko izdomājuši SIA Primekss inženieri, un kas pieļautu ūdensnecaurlaidīgu betona konstrukciju betonēšanu dēļ šī betona rukumu kompensējošajām īpašībām un iespējam kontrolēt materiāla plaisāšanu. Šī betona īpašā sastāva dēļ, PrīmXComposite fundamentāli izmainītu un pastiprinātu pagraba konstrukcijas, lai novērstu ūdens un citu šķidrumu noplūdes risku caur betonu jau tā saknē, t.i. novērstu betona plaisāšanu. Galvenais dotā projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt uz PrīmXComposite betona bāzētu ūdensnecaurlaidīgu daudzstāvu dzīvojamo māju pagraba konstrukciju risinājumu, kura ierīkošanai būtiski samazināts nepieciešamā tērauda daudzums, stiegrojuma ierīkošanas laiks un, kura ierīkošanai nav nepieciešams izmantot ārējo betona hidroizolāciju. Šis konstrukciju risinājums sastāvētu no sekojošām komponentēm: a) konstrukcijas inženiertehniskā aprēķina principi; b) modificēta PrīmXComposite betona recepte, kas piemērota ūdensnecaurlaidīgām pagraba konstrukcijām; c) doto konstrukciju ierīkošanas metode.

Pētījuma īstenotājs: Primekss SIA (40003328876)

Sākuma – beigu datums: 01.03.2019.-31.12.2021.

Starpnozaru pētījums:Nē

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Jā

Finansējums EUR 300000

ERAF EUR 192500