Projekta mērķis ir veikt pētījumus, lai optimizētu UV staros cietējošo pigmentēto pārklājumu sastāvus, lai iegūtu jauna tipa pārklājumus un izstrādātu šo pārklājumu iegūšanas tehnoloģiju, nodrošinot ražošanas atkārtojamību.

Projekta uzdevumi ir:

Iegūt stabilus polimēru kompozītus, kas veido piesātinātu bet polimerizēties spējīgu pārklājumu.

Izstrādāt pigmentētu UV cietējošu pārklājumu ražošanas kvalitātes un nepārtrauktības nodrošināšanas metodiku un ieviest to praksē, izmantojot spektroskopijas metodes.

 

Pētījuma īstenotājs: Kinetics Nail Systems SIA ( 40103297500)

Sākuma – beigu datums: 01.01.2020.-31.12.2020.

Starpnozaru pētījums:

Efektīva sadarbība:

Publikācijas:

Finansējums EUR 287 749.16

ERAF EUR  197640.05

lvLatvian