Izmantojot dažādu veidu elastīgus poliolefīnus un kombinējot tos ar dažādiem, kā arī ar dažāda veida ķīmiskām piedevām iespējams iegūt kompozīcijas ar paaugstinātu blīvumu un elastību , jeb materiālu ar labām skaņas slāpēšanas īpašībām. Papildus izpētot iespēju ielīmēšanai starp saplākšņa loksnēm, iegūstot saplāksni ar skaņas slapējošām īpašībām un augstu izturību.

Pētījuma īstenotājs:  Troja SIA (40003093873)

Sākuma – beigu datums: 31.05.2019-31.05.2021.

Starpnozaru pētījums:Nē

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Jā

Finansējums EUR 250000

ERAF EUR 140540

lvLatvian