Projekta ietvaros tiks pētītas iespējas ražot uzputotā putu polistirola (EPS) izstrādājumus no būvniecības un iepakojuma atkritumu reciklāta, lai sasniegtu šādus mērķus: 1. Iegūt zināšana par smalcināšanas tehnoloģiju ietekmi uz EPS regranulāta īpašībām. 2. Iegūt zināšanas par regranulāta īpašību ietekmi uz birstošu un formētu EPS izstrādājumu īpašībām. 3. Iegūt iespējas saražot jaunus EPS izstrādājumus, kas pilnībā vai daļēji ir izgatavoti no EPS būvniecības vai iepakojuma atkritumiem. 4. Izgatavot jauno EPS izstrādājumu prototipus. 5. Samazināt uzņēmuma ietekmi uz vidi.

Pētījuma īstenotājs:  Tenapors SIA (48503013798)

Sākuma – beigu datums: 01.03.2019.-31.12.2021.

Starpnozaru pētījums:Nē

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR 182552.58

ERAF EUR 96028.71

lvLatvian