Projekta ietvaros tiks pētītas iespējas ražot daudzslāņu izolācijas paneļus ar paaugstinātu mehānisko izturību, kuri ir paredzēti šādiem pielietojumiem: -) liela laiduma / paaugstināts slodzes izturības paneļi; -) piekārto sienas konstrukciju atbalsta paneļi; -) slodzi nesoši sienas un jumta paneļi saliekamu ēku komplektiem, mazstāvu apbūvei; -) daļēji nesoši paneļi konstrukcijām ar samazinātu atbalsta rāmja nestspēju. Nepieciešamo paneļa stiprību ir paredzēts sasniegt, optimizējot paneļu konstrukciju un paneļu sastāvdaļu īpašības. Paneļu konstrukcijas un sastāvdaļu izvēles pamatā būs iespēja saražot izstrādājumus nepārtrauktas vai pārtrauktas darbības ražošanas līnijās. Tiks pētīti paneļi ar poliuretānu (PUR) un poliizocianurātu (PIR) starpslāni, kā arī paneļi ar daudzslāņu izolācijas starpslāņiem.

Pētījuma īstenotājs:  TENAX PANEL SIA  (40203186964)

Sākuma – beigu datums: 01.03.2019.-31.12.2021.

Starpnozaru pētījums:Nē

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR 285331.18

ERAF EUR 133899.41