Projekta ietvaros tiks pētītas iespējas ražot poliuretānu (PUR) poliizocianurātu (PIR) cieto putu siltumizolācijas izstrādājumus no atsevišķiem ķīmiskajiem komponentiem, tai skaitā cietvielu sastāvdaļām, lai sasniegtu šādus mērķus: 1. Iegūt iespējas izstrādāt poliolu kompozīcijas, kuru satur funkcionālas pildvielas un ir paredzētas dažādiem PUR/PIR cieto putu izstrādājumiem ar optimizētām funkcionālām īpašībām. 2. Iegūt izstrādājumu prototipus. 3. Iegūt zināšanas par PUR/PIR kompozīcijas sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību, tai skaitā iespēju iegūt stabilas, cietvielu daļiņas saturošas poliolu kompozīcijas. 4. Paplašināt zināšanas par PUR/PIR poliolu kompozīcijas ietekmi un izstrādājuma funkcionālajām īpašībām. Šis projekts ir turpinājums šobrīd realizētajam projektam “Poliizocianurātu (PIR) siltumizolācijas izstrādājumi no optimizētām izejmateriālu kompozīcijām ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.

Pētījuma īstenotājs:  TENAX PANEL SIA 40203186964

Sākuma – beigu datums:01.03.2019. 31.12.2021.

Starpnozaru pētījums:Nē

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR 281725.88

ERAF EUR 124892.93