Pētniecības projekta ietvaros projekta iesniedzējs AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS”ir paredzējis izvērst starpnozaru sadarbību, iesaistot speciālistus no tādām nozarēm kā “Elektrotehnika, elektronika, informācijas tehnoloģijas”, “Fizika un astronomija” un “Medicīniskās biotehnoloģijas”, lai izstrādātu mūsdienīgu bioreaktoru sistēmu, kas paredzēta efektīvai liela apjoma adherento un neadherento šūnu pavairošanai. Pētniecības projekta rezultātā tiks izstrādāta tehnoloģija – bioreaktora sistēmas prototips, kas būs validēta reālā darbības vidē. Pētniecības projekta ietvaros paredzētas gan rūpnieciskā pētījuma, gan eksperimentālās izstrādes aktivitātes.

Pētījuma īstenotājs:  SISTĒMU INOVĀCIJAS AS  (40003946311)

Sākuma – beigu datums: 01.03.2019.- 01.03.2021.

Starpnozaru pētījums: Jā

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Jā

Finansējums EUR 311746.00

ERAF EUR 229733.92