Pētījuma mērķis ir izstrādāt augstas veiktspējas betonu (izmantojot galvenokārt vietējās pildvielas), veikt stiprības, deformatīvo, ugunsizturības un salizturības īpašību izpēti, kas ļautu izgatavot optimāla šķērsgriezuma atvieglotas kompozītas dzelzsbetona sijas ēku pārsegumiem. Paredzēts izstrādāt aprēķina metodiku kompozītajām sijām, kas ievērtētu augstas veiktspējas betona īpašības.

Pētījuma īstenotājs:  Dzelzsbetons MB SIA (42103029801)

Sākuma – beigu datums:

Starpnozaru pētījums:Nē

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Jā

Finansējums EUR 210000

ERAF EUR 113281.75