Augošais pieprasījums pēc efektīviem kosmētikas līdzekļiem, kas pielietojami specifiskām āda kopšanas problēmām, veicina arī jaunu iedarbīgu kosmētikas aktīvo vielu izstrādi. Īpaši augsts ir pieprasījums pēc aktīvajām vielām, kam ir pierādīta efektivitāte, kuras arī atbilst specifiskām sertificēšanas prasībām un kuru ražošanā tiek pielietotas ilgtspējīgas, videi draudzīgas tehnoloģijas. Lai apmierinātu tirgus pieprasījumu, šādu izejvielu izstrādē un ražošanā ir vairāki būtiski izaicinājumi. Nereti bioloģiski aktīvu vielu ekstrakcija no kultivētiem vai savvaļā ievāktiem augiem ir neefektīva. Nākas saskarties arī ar sezonalitātes ietekmi uz iegūto aktīvo vielu kvalitāti, turklāt ir daudzi augu valsts resursi, kas ar tradicionālām bioloģiski aktīvo vielu ražošanas metodēm nav pieejami – ārstniecības augi, kurus ir sarežģīti kultivēt, kuri ir aizsargājami vai kuri specifiskus savienojumus producē tikai īsu brīdi sezonas laikā. Projekta mērķis ir augu izcelsmes bioloģiski aktīvo vielu ar pierādītu ādas veselību uzlabojošu iedarbību ražošanas tehnoloģijas mērogošana. Šī mērķa sasniegšanai tiks īstenoti sekojoši darba uzdevumi: (1) šūnu biomasas kultivēšanas tehnoloģijas mērogošana; (2) šūnu biomasas pēcapstrādes un ekstrakcijas apstākļu optimizācija; (3) iegūto bioloģiski aktīvo vielu drošības un efektivitātes in vitro testēšana; (4) iegūto bioloģiski aktīvo vielu drošības un efektivitātes in vivo testēšana.

Pētījuma īstenotājs:  Alternative Plants SIA  (40203057216)

Sākuma – beigu datums: 01.06.2019 31.12.2020

Starpnozaru pētījums: Jā

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Jā

Finansējums EUR 100 000.00

ERAF EUR 75 000.00