Pētniecības gaitā tiek pētītas alternatīvas metodes magnetronu uzputināšanai, lai iegūtu funkcionālās interferences kārtiņas, kas ir integrētas esošajās produktu kārtiņās. Pētījums tiek sadalīts vairāku alternatīvu virzienu izvērtēšanā. Tiks apskatītas iespējas pielietot Plazmas pastiprināto ķīmisko tvaiku nogulsnēšanos (PECVD), Jonu staru asistēto ķīmisko tvaiku nogulsnēšanos (PIB-CVD) un Jonu implantācijas metodes. Metodes ir savietojamas ar liela izmēra magnetronu uzputināšanas iekārtām, bet ir nepieciešama to validācija un prototipēšana atbilstoši uzņēmuma produktu kvalitātes prasībām.

Pētījuma īstenotājs:SIA “GroGlass” 40003710276

Sākuma – beigu datums: 01.10.2023 – 30.09.2025

Starpnozaru pētījums: nē

Efektīva sadarbība: nē

Publikācijas: nē

Finansējums EUR/ AF EUR: 1090000,00 /432 500.00