Pētniecības projektā ir plānots veikt eksperimentālu izstrādni, lai attīstītu jaunus SIA TENAX PANEL produktus, un veikt rūpniecisku pētījumu, lai mērogotu to ražošanas procesu. Projekta rezultātā tiks izstrādāti trīs produktu prototipi – sendvič-tipa cietā poliizociānurāta (PIR) putu materiāla paneļi. Tiks pilnveidots ražošanas process, izmantojot viedās tehnoloģijas, kvalitātes kontroles iespējas izmantojot mākslīgā intelekta rīkus un tiks pilnveidota ražošanas iekārtu automatizācija. Tiks pētīta PIR cietā putu siltumizolācijas materiāla īpašību atkarība no dažādām izejvielām un šo izejvielu daudzumu ietekme uz materiāla/produkta raksturīpašībām. Jaunie produktu prototipi tiks testēti ekspluatācijā sadarbībā ar SIA TENAX PANEL klientiem. Projekts ļaus attīstīt SIA TENAX PANEL produktu portfeli, stiprinot tā konkurētspēju, salīdzinot ar esošajiem risinājumiem.

Projektā ir plānots ietvert līgumpētījumu ar kādu no Latvijas universitātēm vai pētniecības institūtiem, lai radītu publicējamus rezultātus divām Scopus vai Web of Science indeksētām publikācijām. Cietā PIR putu materiāla raksturīpašības tiks modelētas, izmantojot vairāku faktoru analīzi, kas ļaus optimizēt iegūstamo PIR materiāla formulāciju pie samazināta praktisko eksperimentu skaita. Projektu plānots realizēt 15 mēnešu laikā.

Pētījuma īstenotājs:SIA “Tenax Panel” 40203186964

Sākuma – beigu datums: 01.03.2024. – 30.05.2025

Starpnozaru pētījums: nē

Efektīva sadarbība: nē

Publikācijas: jā

Finansējums EUR/ AF EUR: 450 151,35 /292 673,84

lvLatvian