Vēsturiski uzņēmums magnetronu uzputināšanas procesos ir izmantojis silīcija-alumīnija mērķus (SiAl 10%), lai iegūtu zema laušanas koeficienta (SiO2) slāņus neatstarojošo pārklājumu uznešanai. Šī brīža attīstība mērķu materiāla ražošanas procesos ļauj gandrīz pilnībā atteikties no alumīnija materiālā, to aizvietojot ar alternatīviem elementiem koncentrācijās zem 0.1%. Tas uzlabo mērķa materiāla efektivitāti putināšanos procesos un būtiski samazina nepieciešamo pievadīto elektroenerģiju. Pētniecības projektā tiek noteikta alternatīvo mērķu savietojamība ar esošo ražošanas procesu un esošajām produktu grupām.

Pētījuma īstenotājs:SIA “GroGlass” 40003710276

Sākuma – beigu datums: 01.03.2023 31.05.2024

Starpnozaru pētījums: nē

Efektīva sadarbība: nē

Publikācijas: nē

Finansējums EUR/ AF EUR: 636000,00/ 245 500.00

lvLatvian