Projekta ietvaros sadarbosies divi starpnozaru komersanti – SIA PolyLabs, kura galvenā darbības joma ir – Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana (20.14, versija 2.0) un SIA Ritols. SIA Ritols darbības joma ir – Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana (20.59, versija 2.0) un Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0). SIA Polylabs ražo bioloģiskas izcelsmes poliolus, savukārt SIA Ritols no polioliem ražo poliuretāna putuplastu, kā siltumizolācijas materiālu un dažādus pārklājumu gatavos materiālus un veic šo materiālu iestrādi būvniecības objektos. Projekta ietvaros abiem komersantiem efektīvi sadarbojoties plānots veikt pilnu sojas eļļas poliolu ražošanas tehnoloģijas izstrādi un to tālāku poliuretāna sistēmas izstrādi un testēšanu. Katrs komersants ir vadošais savas jomas uzņēmums tieši šajā specifiskajā nišā un spēj nodrošināt pētījumam labākos darbiniekus un laboratorijas un rūpniecisko aprīkojumu šī pētījuma veikšanai. Abi komersanti sekmīgi un efektīvi sadarbojoties varēs uzlabot šī pētījuma rezultātus un pēc projekta pabeigšanas gūt saimniecisku labumu no jaunizstrādāto produktu pārdošanas. Papildus projekta rezultātu verificēšanai un poliolu un gatavo PUR sistēmu testēšanai, plānots piesaistīt Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu, kas ir vadošā pētniecības iestāde Latvijā tieši videi draudzīgu maz-atkritumu tehnoloģiju izstrādē konkurētspējīgu materiālu un produktu ieguvei no koksnes un citas biomasas.

Pētījuma īstenotājs: SIA “Polylabs” 40103787761 un  SIA “Ritols” 40103003433

Sākuma – beigu datums:15.02.2023-  31.07.2024

Starpnozaru pētījums: jā

Efektīva sadarbība: jā

Publikācijas: nē

Finansējums EUR/ AF EUR:

192680,00/ 123 460.00
199880,00/ 145 424.00