Jaunas ierīces – UV-A fluorescences mērītāja necaurspīdīgām mikroplatēm izpēte un izstrāde.

Pētījuma īstenotājs: SIA “Biosan” 40003072462

Sākuma – beigu datums:01.03.2023-  31.08.2024

Starpnozaru pētījums: nē

Efektīva sadarbība: nē

Publikācijas: nē

Finansējums EUR/ AF EUR:  266516,00 / 126 595.10