Projekta mērķis ir veikt modernās biodīzeļdegvielas no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma tehnoloģijas būtisku uzlabošanu, kā arī tās darbību nodrošinošo eksperimentālo iekārtu projektēšanu, kas spētu nodrošināt eksportspējīga gala produkta ar uzlabotām kvalitātes īpašībām saražošanu ekonomiski pamatotā, videi draudzīgā un ilgtspējīgā veidā. Projekts atbilst viedo materiālu un tehnoloģiju un materiālu kompetences centra zinātniskajam virzienam “Viedās vides tehnoloģijas”/”Vide”, kā arī sniegs ieguldījumu vairākās Latvijas viedās specializācijas stratēģijas RIS3 specializācijas jomās: “Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, “Zināšanu ietilpīga bioekonomika” un “Viedā enerģētika”. Projekts ir uzskatāms par starpnozaru pētījumu, un tajā iegūtās zināšanas varēs tikt izmantotas gan ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas nozarē, gan citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas nozarē. Projektā paredzētais pētniecības veids ir rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde. Projekta galvenās aktivitātes: Rūpnieciskie pētījumi (TRL4) – Tehnoloģijas, gala produkta un eksperimentālo iekārtu prasību definēšana; – Modernās biodegvielas ieguves tehnoloģijas 4 posmu metožu izstrāde Eksperimentāla izstrāde (TRL5-7) – Tehniskās shēmas izstrāde un eksperimentālo iekārtu projektēšana; – Tehnoloģijas prototipa validēšana reālās darbības vidē Projektā ir plānoti šādi rezultāti: – 2 oriģināli zinātniskie raksti – 4 metodes; – 2 atskaites; – 1 testu atskaite – 1 tehnoloģijas prototips

Pētījuma īstenotājs:SIA “Bio-Venta” 41203022482

Sākuma – beigu datums: 01.03.2023 28.02.2025

Starpnozaru pētījums: jā

Efektīva sadarbība: nē

Publikācijas: jā

Finansējums EUR/ AF EUR: 314040,00 176 501.08