Projekta mērķis ir veikt pētījumus, lai izstrādātu UV staros cietējošus dabīgo nagu pārklājumus (želejlakas un gēlus) ar ievērojami uzlabotām adhēzijas īpašībām (adhēzijas spēks >3MPA testējot ar atraušanas metodi pēc ISO 4624). Projekta uzdevumi ir: 1. Izpētīt akrilātu adhēzijas promotoru ķīmiskās formulācijas un to sintēzes iespējas (vismaz 2 gab); 2. Sintezēt jaunu adhēzijas promotu, kas ievērojami uzlabotu nagu pārklājumu adhēzijas stiprību (no 1.5 MPa uz 3.5 MPa izmantojot Pull-off metodi); 3. Izstrādāt želejlaku bāzes formulāciju ar sintezēto adhēzijas promotoru ar ievērojami uzlabotām adhēzijas īpašībām (adhēzijas spēks >3MPA testējot ar atraušanas metodi pēc ISO 4624).; 4. Izstrādāt jaunu želejas bāzes formulāciju ar jauno sintezēto adhēzijas promotoru (adhēzijas spēks >3MPA testējot ar atraušanas metodi pēc ISO 4624).; 5. Izstrādāt 2 jauno UV staros cietējošo nagu pārklājumu kompozīciju ražošanas tehnoloģijas.

Pētījuma īstenotājs: SIA “Kinetics Nail Systems” 40103297500

Sākuma – beigu datums: 01.03.2023 31.08.2024

Starpnozaru pētījums: jā

Efektīva sadarbība: nē

Publikācijas: jā

Finansējums EUR/ AF EUR: 441200,00/ 293 987.50